Suallar və cavablar

Suallarınız var? Bizdə cavabları var

Uşağın gündəlik qida rasionunda hansı məhsullar olmalıdır? Bu və ya digər yeməklər nə dərəcədə faydalıdır? Sevilməyən inqrediyentləri nə ilə əvəz etmək olar? Sizi narahat edən bu və bir çox digər suallara qidalanma üzrə mütəxəssis, tibb elmləri namizədi, həkim-pediatr cavab verəcək.
Семья

Mövzuya görə sualları axtarın:

Qidalanma

Seçici iştaha uşağın müəyyən növ qidalardan dadına, konsistensiyasına, qoxusuna, rənginə və s. görə imtina etməsi şəklində özünü göstərə bilər. Seçici iştahaya malik olan uşaqlar onlar üçün yeni olan yeməyi dadmaq istəmirlər, onlar yalnız müəyyən konsistensiyalı qidalara üstünlük verə bilərlər (məsələn, duru və ya sürtgəcdən keçirilmiş və ya əksinə, bərk), çox vaxt az miqdarda qida qəbul edirlər, vacib ərzaq qruplarından (məsələn, tərəvəz, meyvə və ya ətdən) imtina edirlər.

Uşaqda bu cür qida davranışının inkişafı üçün ilkin şərtlər bunlar ola bilər:

 • əlavə qidanın rasiona gec daxil edilməsi;
 • uşağın “bankalarda” olan homogenləşdirilmiş uşaq qidası ilə uzun müddət qidalandırılması;
 • valideynlərin uşağın az yeməsi, kifayət qədər böyüməməsi və / və ya zəif çəki yığması qorxusu;
 • valideynlərin uşağı istənilən üsullarla qidalandırmaq istəyi;
 • ailədə yanlış qidalanma rejimi və qidalanma vərdişləri;
 • “fəst-fud” dan istifadə.

İştahanın qısamüddətli pozulmaları və yeməkdə seçiciliyə olduqca tez-tez rast gəlinir və onlar uşağın böyüməsinə və inkişafına təsir göstərmir, eləcə də bir qayda olaraq, onları həll etmək üçün xüsusi tədbirlər tələb olunmur. Uzun müddət iştahanın azalması / seçici iştahaya malik olmaq qidalandırıcı maddələrin çatışmazlığına gətirib çıxara bilər ki, bu da öz növbəsində aşağıdakı problemlərə səbəb ola bilər:

a) böyümə və inkişafdan geri qalma;

b) KRVİ ilə xəstələnmə hallarının artması;

c) koqnitiv inkişafın ləngiməsi;

d) uşağın qidalandırılması / yedizdirilməsi prosesi ilə bağlı ailədə stressli vəziyyətin formalaşması.

Belə hallarda, xəstəlikləri istisna etmək və uşağın qida rasionunu tənzimləmək məqsədilə tövsiyələr almaq üçün həkimə müraciət etməlisiniz.

Əlavə qidalanma məhsulları, “azyeyən uşaqda monoton qidalanma səbəbindən baş verə biləcək qida maddələri çatışmazlığını aradan qaldırmağa kömək edir (“qida sığortası” adlandırılır). Xüsusilə, qida maddələrinin çatışmazlığı problemi bədən kütləsi az olan və seçici iştahaya malik olan uşaqlar üçün aktualdır.

Hansı Pediasure-u seçməli

PediaSure Maloyejka adi rasiona əlavə olaraq 1 yaşdan 10 yaşa qədər uşaqlarda sağlam böyümə, inkişaf və immunitetin* möhkəmləndirilməsinə kömək edir.

PediaSure Zdoroveyka 1 yaşdan 10 yaşa qədər uşaqlarda xəstəlik və sağalma dövründə gücü və enerjini bərpa etməyə kömək etmək üçün hər millilitrdə daha çox enerji və nutriyentlər ehtiva edir. Həmçinin Pediasure Zdoroveyka-nın tərkibində mənbəyi yulaf lifləri olan qida lifləri vardır.

 • * Tərkibindəki makro- və mikronutriyentlər sayəsində

PediaSure məhsulu hazırda aşağıdakı dadlarda təqdim edilir:

PediaSure Maloyejka maye formada — 5 dadda: vanil, şokolad, çiyələk, banan və təbii.

PediaSure Maloyejka quru formada — 3 dadda: vanil, şokolad, çiyələk.

PediaSure Zdoroveyka — 1 dad: vanil.

Makro- və mikronutriyentlər üzrə tərkib, porsiyanın həcmi ilə əlaqəli dəyişikliklər istisna olmaqla, demək olar ki, eynidir. Həmçinin quru formanın tərkibində MBT-yə və immun sisteminin funksiyasına müsbət təsir göstərən probiotiklər mövcuddur.

Məhsul aşağıdakı hallarda istifadə edilə bilər:

 • qida maddələrinə və enerjiyə artan tələbat zamanı, o cümlədən:
  • kəskin xəstəliklər zamanı (qrip, KRVİ) və sağalma dövründə;
  • xroniki xəstəliklər zamanı (ürək-damar, onkoloji),
 • udma və çeynəmə ilə bağlı problemlər zamanı:
  • QBB orqanlarında əməliyyatlardan sonra;
  • üz-çənə travması və ya stomatoloji müdaxilələrdən sonra;
  • bərk qidaları udmaq və çeynəmək çətinliyi ilə müşayiət olunan USİ (uşaq serebral iflici) və digər nevroloji xəstəlikləri olan uşaqlarda,
 • bədən kütləsi az olan uşaqlarda;
 • malabsorbsiya, mukovissidoz, seliakiya xəstəliyi zamanı.

PediaSure məhsullarının heç biri süd məhsulu deyil, lakin əvəz olunmayan aminturşuların mənbəyi olan inək südü zülalını ehtiva edir.

PediaSure içkiləri — qeyri-kafi qidalanan uşaqların tələbatlarını ödəmək üçün tərkibi məqsədyönlü şəkildə işlənib hazırlanmış xüsusiləşdirilmiş məhsullardır. Süd zülalı — tamdəyərli və ən asan həzm olunan zülal növlərindən biridir, buna görə də məhsulun tərkibinə daxil edilmişdir.

Sağlamlıq

Bütün PediaSure məhsulları qlütensizdir. Onlar qlütensiz məhsullar* meyarlarına tam cavab verirlər, çünki tərkibində buğda, çovdar, arpa, yulaf və ya onların çarpazlaşdırılmış (onların çarpazlaşdırılması nəticəsində əldə edilən) variantları olmayan inqrediyentlərdən hazırlanmışlar və istifadəyə hazır məhsulun tərkibindəki qlütenin səviyyəsi 20 mq/kq-dan çox deyildir.

 • * Gİ TR 027/2012 “XÜSUSİLƏŞDİRİLMİŞ QİDA MƏHSULLARININ AYRI-AYRI NÖVLƏRİNİN TƏHLÜKƏSİZLİYİ” Texniki Reqlamentinin tələbi. Maddə 2, b.9., CODEX ALimentarius CXS 118–1979 STANDARD FOR FOODS FOR SPECIAL DIETARY USE FOR PERSONS INTOLERANT TO GLUTEN (QLÜTENƏ QARŞI DÖZÜMSÜZLÜYÜ OLAN İNSANLARIN XÜSUSİ PƏHRİZ ÜÇÜN İSTİFADƏ ETDİYİ MƏHSULLARA DAİR STANDART) Standartında qeyd edilən tərif ilə üst-üstə düşür. b. 2.1.1
Fizioloji miqdarlarda müəyyən vitamin və mineralların bir-birinin mənimsənilməsinə “mane olması” anlayışı inandırıcı elmi dəlillərlə sübut olunmayan geniş yayılmış yanlış fikirdir. Bundan əlavə, onların bəzilərinin mənimsənilməsinin bir-biri ilə sıx əlaqəli olduğu göstərilmişdir. Məsələn, kalsiumun və maqneziumun yaxşı mənimsənilməsi üçün kifayət qədər fosfor və D vitamini lazımdır.
Məhsullarda vitaminlərin və mikroelementlərin miqdarı fizioloji xarakter daşıyır və məhsullar tövsiyə olunan miqdarlarda istehlak edildikdə hipervitaminoz olmayacaqdır. PediaSure məhsullarını tövsiyə edərkən, vitaminlərə olan gündəlik tələbatın faizini hesablamaq lazım deyil, çünki bütün məhsullar tamdəyərli və balanslaşdırılmış qidadır. 1 porsiyada olan vitamin və mineralların miqdarı müxtəlif yaşlarda olan uşaqların gündəlik tələbatının təxminən 20–50%-nə uyğundur.
Bütün məhsulların tərkibində inək südü zülalı olduğundan, onlar inək südü zülalına qarşı allergiyası olan uşaqlara tövsiyə edilmir. İstifadə etməzdən əvvəl həkimlə məsləhətləşmək lazımdır.
Məhsullar minimal miqdarda laktoza ehtiva etdiyindən, onlar laktozaya qarşı dözümsüzlüyü olan uşaqların nutritiv dəstəklənməsi/ qidalanması üçün istifadə edilə bilər. İstifadə etməzdən əvvəl həkimlə məsləhətləşmək lazımdır. Məhsullar qalaktozemiyalı uşaqlar tərəfindən qəbul edilməməlidir.
Məhsulların tərkibində qlüten olmadığı üçün onlar seliakiya xəstəliyi (qlütenə qarşı dözümsüzlüyü) olan uşaqların nutritiv dəstəklənməsi/ qidalanması üçün istifadə edilə bilər. Uşağınız üçün qidaların seçilməsi ilə bağlı həkiminizlə məsləhətləşin.

İstifadəsi

Həkiminiz uşağınızın qidalanma xüsusiyyətlərini qiymətləndirdikdən sonra PediaSure-un sizə lazım olan dəqiq miqdarını müəyyən etməyə kömək edə bilər. Adətən, aşağıdakı şəkildə qəbul etmək tövsiyə olunur (əsas rasiona əlavə olaraq): 1 yaşdan 3 yaşa qədər uşaqlar: gündə 1-2 şüşə; 4 yaşdan 10 yaşa qədər uşaqlar — gündə 2-3 şüşə.
PediaSure məhsulları üçün “dozalanma”, “təyin edilmə sxemi”, “müalicə kursu” anlayışları mövcud deyil. Bunlar dərman deyil, qida məhsullarıdır. Hər şey konkret klinik vəziyyətdən asılıdır. Adətən, aşağıdakı şəkildə qəbul etmək tövsiyə olunur (əsas rasiona əlavə olaraq): 1 yaşdan 3 yaşa qədər uşaqlar: gündə 1-2 şüşə; 4 yaşdan 10 yaşa qədər uşaqlar — gündə 2-3 şüşə.

400 qramlıq banka:

Qablaşmadakı məhsul standart durulaşdırma zamanı təxminən 8 porsiya (hər biri 225 ml) hazırlamaq üçün nəzərdə tutulmuşdur. Hər bir bankada ölçü qaşığı vardır ki, bu da hər porsiya üçün quru qarışığın miqdarını rahat hesablamağa imkan verəcəkdir.

850 qramlıq banka:

Qablaşmadakı məhsul standart durulaşdırma zamanı təxminən 17 porsiya (hər biri 225 ml) hazırlamaq üçün nəzərdə tutulmuşdur. Hər bir bankada ölçü qaşığı vardır ki, bu da hər porsiya üçün quru qarışığın miqdarını rahat hesablamağa imkan verəcəkdir.

Ultrapasterizə texnologiyasının tətbiqi sayəsində şüşələrdə buraxılan bütün məhsulların uzun müddət saxlanması mümkündür, bu texnologiyada maye 1-2 saniyə ərzində 135–150°C-yə qədər qızdırılır və dərhal 4–5°C-yə qədər soyudulur : bu zaman mikroorqanizmlər məhv olur.
Həkiminiz uşağınızın qidalanma xüsusiyyətlərini qiymətləndirdikdən sonra PediaSure Zdoroveyka-nın lazım olan miqdarını dəqiq müəyyən etməyə kömək edə bilər. Gündə 1-2 porsiya qəbul etmək, xəstəlik və ya sağalma dövründə uşağın potensial qida maddələri çatışmazlığını kompensasiya edə bilər. Dərman preparatı deyildir. Həkimin təyin etdiyi müalicəni əvəz etmir.